Chính sách hoàn trả

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google+
Share on skype
Skype
Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on skype
Share on facebook

1. Điều kiện áp dụng

Theo các điều khoản và điều kiện được quy định trong Chính sách Trả hàng và Hoàn tiền này và tạo thành một phần của Điều khoản dịch vụ. CÔNG TY TRƯỜNG HẢI đảm bảo quyền lợi của Người mua bằng cách cho phép gửi yêu cầu hoàn trả tiền dịch vụ, sản phẩm. Thời hạn CÔNG TY TRƯỜNG HẢI Đảm Bảo đã được qui định trong Điều khoản Dịch vụ.

 

2. Điều kiện trả hàng

Chỉ có thể yêu cầu trả hàng và hoàn tiền trong các trường hợp sau:

  • Khách hàng đã thanh toán nhưng (i) không nhận được sản phẩm, hoặc (ii) không nhận được toàn bộ các sản phẩm đã đặt, hoặc (iii) nhận được sản phẩm là hàng giả, hàng nhái;
  • Sản phẩm bị lỗi hoặc bị hư hại trong quá trình vận chuyển;
  • Công ty giao sai sản phẩm cho Khách hàng (VD: sai thông tin, sai sản phẩm)
  • Sản phẩm Khách hàng nhận được khác biệt một cách rõ rệt so với thông tin mà cung cấp trong mục mô tả sản phẩm;

 

CÔNG TY TRƯỜNG HẢI luôn xem xét cẩn thận từng yêu cầu trả hàng/hoàn tiền của Người mua và có quyền đưa ra quyết định cuối cùng đối với yêu cầu đó dựa trên các quy định nêu trên và  theo Điều khoản Dịch vụ của CÔNG TY TRƯỜNG HẢI

 

3. Không thay đổi ý định mua hàng

Trừ khi được đề cập trong Chính sách Trả hàng và Hoàn tiền này, các trường hợp trả hàng do Khách hàng thay đổi ý định mua hàng sẽ không được chấp nhận.

 

4. Chi phí trả hàng

6.1. Đối với trường hợp sản phẩm lỗi do phía công ty với các lí do thuộc mục 2, công ty sẽ chịu toàn bộ chi phí.

6.2. Đối với trường hợp do khách hàng hoặc do đơn vị thứ 3

 

Người mua được hỗ trợ một phần phí trả hàng trả hàng theo chính sách của CÔNG TY TRƯỜNG HẢI

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google+
Share on skype
Skype

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TIN TỨC MỚI

079.48.48.643
0794848643